Plaatselijk Belang & Toerisme Bourtange

Plaatselijk Belang & Toerisme Bourtange

Het PBTB, opgericht in 1968, heeft zich ten doel gesteld het leefklimaat van het dorp Bourtange te verbeteren en te behouden. Naast het leveren van een actieve bijdrage, fungeert het PBTB als overlegorgaan en brengt zij onderwerpen onder de aandacht bij instanties en derde partijen. Het PBTB houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, onder andere op het gebied van wonen, openbare ruimte, infrastructuur, toerisme, betrokkenheid en het verenigingsleven in Bourtange.

Een kleine greep uit onze bezigheden:

  1. Jaarlijks Paasvuur,
  2. Verkeersmetingen en verkeersinrichting,
  3. Reflecterende huisnummers,
  4. AED kasten en cursus,
  5. Sinterklaas feest,
  6. Openbaar vervoer,
  7. Financiële ondersteuning verenigingen en projecten.