Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samengevoegd tot de gemeente Westerwolde.

Voortvloeiend uit de wettelijke verplichting voor iedere gemeente om een Adviesraad voor het Sociaal Domein aan te stellen, is er op het fundament van de vroegere Participatieraad (gemeente Vlagtwedde) en de Wmo-Adviesraad (Bellingwedde) de huidige Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde gebouwd.

De Adviesraad is er voor de zwakkere en kwetsbare inwoners van de gemeente Westerwolde. Om de belangen van deze doelgroepen te kunnen beschermen geeft de Adviesraad aan de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies op de gebieden WMO, Jeugdzaken en Participatie.

Wij kijken ook naar:

  • realisatie van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen in de arbeidsmark
  • (arbeidsmatige) dagbesteding
  • invulling van de tegenprestatiede uitvoering van het armoedebeleid inclusief schuldhulpverlening

Om goed te kunnen adviseren horen wij graag de ervaringen van organisaties, instellingen en burgers over deze onderwerpen.
Deze kunt u kwijt op info@adviesraadwesterwolde.nl

De leden worden voorzien van alle benodigde informatie en gaan naar bijeenkomsten en organiseren deze ook zelf om op deze wijze een vakkundig advies te kunnen geven aan de gemeenteraad. De Adviesraad vergadert daartoe iedere 3e donderdag in de maand (zie agenda). Deze vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Als u een onderwerp besproken wilt hebben betreffende een van deze doelgroepen kunt u zich aanmelden om uw onderwerp toe te lichten door een email te sturen met een omschrijving van het onderwerp naar: info@adviesraadwesterwolde.nl

De voorzitter van de adviesraad Johannes Veerenhuis-lens, heeft op 7 mei 2020 een interview gegeven op radio Groningen 1 over het functioneren van de adviesraad. Het interview kunt u hier terug luisteren

Voor verdere informatie over de adviesraad en corona kunt u terecht op: www.adviesraadwesterwolde.nl